Biļešu pirkšanas noteikumi
Apmeklējot un lietojot biļešu interneta veikalu www.ticketshop.lv (tālāk tekstā e-veikals) un izdarot pirkumus e-veikalā, tā lietotāji piekrīt un apņemas ievērot zemāk esošos e-veikala lietošanas noteikumus.

E-veikalu pārvalda SIA „FIRST ROW TECHNOLOGY” (tālāk tekstā TICKETSHOP), juridiskā adrese: Rūpniecības ielā 21 k-3 - 29, Rīga, LV-1045, e-pasts: info@firstrowtech.com.
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. TICKETSHOP nav pasākumu organizētājs.

1.2. TICKETSHOP pārdod pasākumu biļetes organizatoru vārdā un nav tiesīgs noteikt vai mainīt biļešu cenas vai to pārdošanas noteikumus (t.sk. pasākuma norises vietu un laiku, (sēd)vietu izvietojumu, zāles ietilpību, iespējamās atlaides un citus parametrus).

1.3. Visas tiesības un saistības sakarā ar biļetēm nosaka konkrētā pasākuma organizators un TICKETSHOP nav atbildīgs par šo tiesību un saistību saturu, izmaiņām vai izpildīšanu.

1.4. Organizatora nosaukums un kontaktinformācija ir pieejama uz visām pasākumu biļetēm.

1.5. TICKETSHOP nav pasākuma organizatora vai jebkuras citas personas, kas atbildīga par pasākuma organizāciju, saturu un kvalitāti, informāciju vai reklāmu, pārstāvis.

1.6. TICKETSHOP neatlīdzina nozaudēto, iznīcināto un bojāto biļešu vērtību, un neizsniedz citas biļetes šādu biļešu vietā.
2. Biļešu veidi, cenas un apmaksa
2.1. Tirdzniecībā uz vienu pasākumu vienlaicīgi var būt biļetes par dažādām cenām.

2.2. Saskaņā ar pasākuma organizatora cenu politiku, tirdzniecībā var būt speciāli biļešu piedāvājumi vai speciālas cenas, kuru nosacījumi un termiņi ir norādīti atsevišķi katra pasākuma aprakstā.

2.3. E-biļešu tirdzniecība tiek pārtraukta 2 stundas pirms pasākuma sākuma laika, ja pasākuma organizators nav noteicis citādi.

2.4. Biļešu iegāde e-veikalā ir maksas pakalpojums un pakalpojuma maksa tiek pievienota kopējai pirkuma summai. Pakalpojuma maksa ir norādīta kā atsevišķa pozīcija pie kopējā maksas aprēķina.

2.5. Biļešu cenas un e-veikalā pieejamo biļešu skaits (vispār uz pasākumu, un par attiecīgo cenu) var mainīties līdz brīdim, kad klients biļetes ir ielicis savā pirkumu grozā.

2.6. E-veikalā izvēlēto biļešu apmaksai tiek dotas 15 minūtes, kuru laikā klientam ir jāveic biļešu apmaksa, izmantojot Swedbank internetbanku vai maksājuma kartes (VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro).

2.7. Ja 15 minūšu laikā klients nav veicis apmaksu, darījums nav noticis. Biļetes tiek atbrīvotas brīvai tirdzniecībai un klientam biļešu iegādes process ir jāveic no jauna. Šādā gadījumā TICKETSHOP neuzņemas atbildību, ja klientam neizdodas atkārtoti iegādāties iepriekš izvēlētās biļetes (ja tās jau ir nopirktas vai ja ir nopirktas visas biļetes uz attiecīgo pasākumu).

2.8. E-veikalā nav iespējama biļešu rezervācija, apmaksa par izvēlētajām biļetēm ir jāveic uzreiz.

2.9. TICKETSHOP ir tiesīgs anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu.

2.10. Citas personas interneta bankas, maksājuma kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana, tajā skaitā preču un pakalpojumu iegāde, ir pretlikumīga. Par šādu noziedzīgu darījumu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu.
3. Piegāde
3.1. Pēc maksājuma veikšanas, atgriežoties pie tirgotāja, ir iespējams e-biļeti (.pdf formāts) izdrukāt uzreiz vai saglabāt to un izdrukāt vēlāk. Biļete .pdf formātā tiek automātiski nosūtīta arī uz klienta e-pasta adresi, kuru klients ir uzrādījis biļešu iegādes procesa laikā. Biļeti iespējams atrast arī savā lietotāja kontā e-veikalā, sadaļā „Mani pirkumi”, un izdrukāt to.

3.2. TICKETSHOP neuzņemas atbildību par kļūdām biļešu piegādē, ja tās notikušas tādēļ, ka klients ir norādījis neprecīzus datus.

3.3. Gadījumā, ja klients nav saņēmis nopirktās biļetes savā e-pastā, klientam ir jāsazinās ar TICKETSHOP pa e-pastu info@ticketshop.lv.
4. TICKETSHOP tiesības un pienākumi
4.1. Viens klients vienā pirkuma reizē var iegādāties ne vairāk kā 8 biļetes uz vienu pasākumu. Organizatoram un TICKETSHOP ir tiesības konkrētam pasākumam noteikt arī citus ierobežojumus.

4.2. TICKETSHOP nepārbauda lietotāja personību, izņemot lietotājvārdu un paroli. Reģistrētā e-veikala lietotāja dati tiek aizsargāti un nav pieejami publiskai apskatei. Reģistrēšanās pirkuma veikšanai ir obligāta.

4.3. Ne TICKETSHOP, ne pasākuma organizators nepārbauda biļetes pircēja vai īpašnieka personas identitāti, nedz arī uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties nepareizu datu vai citu personu datu izmantošanas rezultātā.

4.4. TICKETSHOP nepārbauda, vai konkrētajam lietotājam tiesības iegādāties biļetes ar atlaidi, atbilstoši konkrētā pasākuma organizatora noteikumiem. Biļetes ar atlaidi iegāde negarantē ieeju pasākumā. Ieejas tiesības pasākumā šādos gadījumos pārbauda pasākuma norises vietā.

4.5. E-veikala lietošanas noteikumu pārkāpšana dod TICKETSHOP tiesības bloķēt lietotāja pieeju e-veikalam un/vai anulēt jebkuru lietotāja biļešu pirkumu.

4.6. E-veikals var saturēt saites uz informāciju internetā. Tā kā TICKETSHOP nevar kontrolēt šīs vietnes un tur izvietoto informāciju, TICKETSHOP neuzņemas atbildību par informācijas patiesumu un atbilstību šajās vietās.
5. Lietotāja tiesības un pienākumi
5.1. E-veikala lietotājs apņemas netraucēt e-veikala darbību un neiejaukties tā tehniskajos risinājumos.

5.2. Jebkāda e-veikala darbības, datu vai dizaina pārraudzība, kopēšana, reproducēšana, lietošana un datu publicēšana jebkādos nolūkos ir aizliegta.

5.3. Jebkāda darbība, kas izsauc nesaprātīgi liela informācijas apjoma lejupielādi uz e-veikala vai biļešu rezervācijas sistēmu, ir aizliegta.

5.4. E-veikalu lietotājs piekrīt:
  • ka ir vismaz 18 gadu vecs (7-18 gadus vecām personām ar ierobežotu atbildību ir nepieciešams pilngadīgas personas apstiprinājums, ka viņam ir dotas tiesības izmantot e-veikalu);
  • ievērot visus e-veikala lietošanas noteikumus;
  • uzņemties pilnu atbildību par darbībām, kas veiktas ar viņa lietotājvārdu un paroli;
  • neizmantot biļešu apmaksai trešās personas maksājumu karti;
  • ievērot biļešu lietošanas noteikumus, kas norādīti uz katras biļetes.
5.5. Lietošanas noteikumu pārkāpšana dod TICKETSHOP tiesības bloķēt pieeju un/vai anulēt jebkura lietotāja biļešu pirkumu.
6. Pasūtījuma atcelšana/Darījuma summas atmaksa
6.1. 6.1. 28.05.2002. MK noteikumu Nr. 207 "Par distances līgumu" punkts 15.11 nosaka: "Ja puses nav vienojušās citādi, patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs pēc līguma noslēgšanas par izmitināšanas vai transporta pakalpojumiem, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laika posmā", tāpēc lietotāja nopirktās biļetes netiek uzpirktas atpakaļ, izņemot gadījumus, kad organizators ir paziņojis citādāk.

6.2. Gadījumā, ja pasākums ir atcelts, pārcelts vai tā norises vieta ir mainīta, TICKETSHOP uzņemas pilnu atbildību par iegādātajām biļetēm atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

6.3. Pasākuma atcelšanas/pārcelšanas gadījumā klientam tiek atmaksāta tikai biļetes nominālā vērtība, izmantojot to pašu norēķinu veidu, kāds tika izmantots, iegādājoties biļeti.

6.4. TICKETSHOP neuzņemas atbildību par atceltajiem pasākumiem, to rīkošanu un reklāmu vai informāciju, kas saistīta ar pasākumu, tāpat kā par iespējamiem zaudējumiem vai kompensāciju izmaksu, kas varētu rasties pasākuma atcelšanas/pārcelšanas gadījumā.
7. Citi noteikumi
7.1. Visas sūdzības par pasākuma saturu, kvalitāti un reklāmu iesniedzamas pasākuma organizatoram.

7.2. Jebkuras nesaskaņas, kas var rasties, iepērkoties e-veikalā, tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas teritorijā valdošo likumdošanu.

7.3. Šie noteikumi ir pieejami TICKETSHOP e-veikalā, sadaļā “Atbalsts”.