Biļešu apdrošināšanas pakalpojums

Biļešu apdrošināšanas pakalpojuma sniedzējs ir apdrošināšanas sabiedrība Balcia Insurance SE, apdrošinājuma ņēmējs ir Ticketshop (SIA First Row Technology) un apdrošinātais ir biļetes turētājs (pasākuma apmeklētājs).

Apdrošināšana sniedz individuālus Biļešu apdrošināšanas risinājumus. Apdrošināšana sedz apdrošinātās personas zaudējumus, ja iepriekš neparedzēta gadījuma rezultātā tā nespēj saņemt pakalpojumu apdrošinātajā biļetē norādītajā laikā un vietā t.sk. ja pasākums tiek atcelts/pārcelts un jebkādu iemeslu pēc netiek veikta biļešu atpirkšana.

Piemēram, ja uz pasākumu nevar ierasties dēļ:

  • Ierobežojuma ko noteikusi SPKC vai cita līdzvērtīga iestāde attiecīgajā valstī;
  • Negadījuma Apdrošinātā Mājoklī (ne vairāk kā 2 dienas pirms pasākuma);
  • Apdrošinātā vai Apdrošinātā Radinieka pēkšņas saslimšanas vai iekļūšanas nelaimes gadījumā;
  • Apdrošinātā vai Apdrošinātā Radinieka nāves;
  • Transportlīdzekļa bojājuma;
  • Pakalpojuma (pasākuma) pārcelšanas un atlikšanas;
  • Pakalpojuma (pasākuma) atcelšanas;

Ja biļete tiek nodota citai personai, arī biļetes apdrošināšana kopā ar biļeti automātiski tiek nodota jaunajam biļetes turētājam (pasākuma apmeklētājam).

Ja nepieciešams pieteikt atlīdzību

Rīkojies atbilstoši konkrētajai situācijai un, tiklīdz tas ir iespējams, sazinies ar Balcia Insurance SE vai aizpildi atlīdzības pieteikuma anketu. Kopā ar anketu, Tev ir jāiesniedz:

  • Apdrošinātā biļete (nedrīkst būt izmantota);
  • Informācija par iemeslu, kādēļ nebija iespējams saņemt Pakalpojumu un tā pamatojošos dokumentu(-s).

Iepazīstieties ar Apdrošināšanas noteikumiem un IPID, un ja nepieciešams, jautājiet papildu informāciju Balcia Insurance SE sazinoties pa e-pastu [email protected] vai tālr. 82222, +371 206 82 222 (Zvanot no ārzemēm).

Vairāk informācijas www.balcia.lv.