Privātuma politika

SIA First Row Technology kā datu pārzinis, sniedzot biļešu izplatīšanas pakalpojumu vietnēs www.ticketshop.lv, www.ticketshop.ee, www.ticketshop.lt, www.ticketshop.store veic klientu datu apstrādi.

1. Kādi dati nonāk mūsu rīcībā?

No saviem klientiem mēs iegūstam sekojošus datu vienumus, kurus tie paši mums nodod:

  • vārds, uzvārds;
  • e-pasta adrese;
  • telefona numurs;
  • bankas rekvizīti (ko saņemsim pirkšanas procesā);
  • IP adrese no kuras veikts pirkums;

2. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam šos datus?

Šie dati mums ir nepieciešami, lai nodrošinātu savu pamata pakalpojumu - piegādātu pasākumu biļetes. Kā arī lai iespējamo problēmu gadījumā varētu identificēt un sazināties ar biļešu pircēju t.sk. situācijās kad ir jāveic naudas atmaksa par iegādātajām biļetēm. Kā arī dažādu informatīvo paziņojumu nosūtīšanai piem. par ieejas kārtību norises vietā vai pasākuma laika izmaiņām.

3. Kas var piekļūt šiem datiem?

Šiem datiem var piekļūt datu pārziņa darbinieki, savu tiešo darba pienākumu ietvaros, un trešās puses - datu pārziņa IT ārpakalpojumu nodrošinātāji, atbilstoši savām datu apstrādes politikām. Kā arī trešās puses - tiesībsargājošās iestādes normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

4. Cik ilgi šie dati tiks uzglabāti?

Visi personas dati, kas attiecas uz konkrēto darījumu, tiek glabāti līdz likumā noteiktā termiņa beigām un pēc tam tiek dzēsti.

5. Kādas ir datu subjekta tiesības attiecībā uz šiem datiem?

Jebkurai personai ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, kā arī tai ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī tiesības uz savu personas datu pārnesamību.

Jāņem vērā, ka ja persona nevēlas sniegt savus personas datus iepriekš minētajos gadījumos, var izveidoties situācija, kad nav iespējams vienlaikus izpildīt personas vajadzības un sniegt biļešu iegādes pakalpojumu.

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums, rakstot e-pastu uz [email protected]. Ja Jums šķiet, ka savstarpēji nespējam atrisināt Jums aktuālo jautājumu, ikvienai personai ir tiesības vērsties personas datu apstrādes uzraudzības iestādē, ko Latvijas Republikā nodrošina Datu valsts inspekcija.

Šajā paziņojumā ietvertie noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.