Biļešu iegādes noteikumi

e-veikala lietošanas noteikumi

Apmeklējot un lietojot biļešu interneta veikalu www.ticketshop.lv (arī www.ticketshop.ee, www.ticketshop.lt, www.ticketshop.store, tālāk tekstā e-veikals) un izdarot pirkumus e-veikalā, tā lietotāji piekrīt un apņemas ievērot zemāk esošos e-veikala lietošanas noteikumus.

E-veikalu pārvalda SIA „FIRST ROW TECHNOLOGY” (tālāk tekstā TICKETSHOP), juridiskā adrese: Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, e-pasts: [email protected].

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. TICKETSHOP nav pasākumu organizētājs.

1.2. TICKETSHOP pārdod pasākumu biļetes organizatoru vārdā, atbilstoši organizatoru izvirzītajiem nosacījumiem, un nav tiesīgs noteikt vai mainīt biļešu cenas vai to pārdošanas un atpirkšanas noteikumus (t.sk. pasākuma norises vietu un laiku, (sēd)vietu izvietojumu, zāles ietilpību, iespējamās atlaides un citus parametrus).

1.3. Visas tiesības un saistības sakarā ar biļetēm uzņemas un nosaka konkrētā pasākuma organizators un TICKETSHOP nav atbildīgs par šo tiesību un saistību saturu, izmaiņām vai izpildīšanu.

1.4. Pasākuma organizatora nosaukums un kontaktinformācija ir pieejama e-veikalā konkrētā pasākuma lapā un uz visām konkrētā pasākuma biļetēm.

1.5. TICKETSHOP nav pasākuma organizatora vai jebkuras citas personas, kas atbildīga par pasākuma organizāciju un norisi, saturu un kvalitāti, informāciju vai reklāmu, pārstāvis.

1.6. TICKETSHOP neatlīdzina nozaudēto, iznīcināto un bojāto biļešu vērtību, un neizsniedz citas biļetes šādu biļešu vietā.

2. Biļešu veidi, cenas un apmaksa

2.1. Tirdzniecībā uz vienu pasākumu vienlaicīgi var būt biļetes par dažādām cenām.

2.2. Saskaņā ar pasākuma organizatora cenu politiku, tirdzniecībā var būt speciāli biļešu piedāvājumi vai speciālas cenas, kuru nosacījumi un termiņi ir norādīti atsevišķi katra pasākuma aprakstā.

2.3. E-biļešu tirdzniecība var tikt pārtraukta pirms pasākuma sākuma laika, ja pasākuma organizators tā noteicis.

2.4. Biļešu iegāde e-veikalā ir maksas pakalpojums un pakalpojuma maksa tiek pievienota kopējai pirkuma summai. Pakalpojuma maksa ir norādīta kā atsevišķa pozīcija pie kopējās pirkuma summas aprēķina.

2.5. Noteiktās pasākumu norises vietās, katrai biļetei var tikt piemērota papildus norises vietas maksa, kuru iekasē TICKETSHOP, pievienojot kopējai pirkuma summai.

2.6. Biļešu cenas un e-veikalā pieejamo biļešu skaits (vispār uz pasākumu, un par attiecīgo cenu) var mainīties līdz brīdim, kad klients biļetes ir ielicis savā pirkumu grozā.

2.7. E-veikalā izvēlēto biļešu apmaksai, pēc to ielikšanas pirkumu grozā, tiek dotas 15 minūtes, kuru laikā klientam ir jāveic biļešu apmaksa, izmantojot internetbanku vai maksājuma kartes (VISA, Mastercard).

2.8. Ja 15 minūšu laikā klients nav veicis apmaksu - darījums nav noticis. Biļetes tiek atbrīvotas brīvai tirdzniecībai un klientam biļešu iegādes process ir jāveic no jauna. Šādā gadījumā TICKETSHOP neuzņemas atbildību, ja klientam neizdodas atkārtoti iegādāties iepriekš izvēlētās biļetes (ja tās jau ir nopirktas vai ja ir nopirktas visas biļetes uz attiecīgo pasākumu).

2.9. E-veikalā nav iespējama biļešu rezervācija ar pēcapmaksu, apmaksa par izvēlētajām biļetēm ir jāveic uzreiz.

2.10. TICKETSHOP ir tiesīgs anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu.

2.11. Citas personas interneta bankas, maksājuma kartes un/vai maksājumu kartes datu nesaskaņota izmantošana, tajā skaitā preču un pakalpojumu iegāde, ir pretlikumīga. Par šādu noziedzīgu darījumu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu.

2.12. Atsevišķu pasākumu biļetēm var būt iespēja papildus iegādāties biļetes apdrošināšanu sadarbībā ar TICKETSHOP apdrošināšanas partneri. Biļetes apdrošināšanas pakalpojuma cena tiks norādīta atsevišķi, klientam izvēloties šo iespēju. Biļetes apdrošināšnas maksu iekasē TICKETSHOP, to pievienojot kopējai pirkuma summai.

3. Piegāde

3.1. Pēc maksājuma veikšanas, atgriežoties uz tirgotāja mājas e-veikalu, ir iespējams e-biļeti (.pdf un .pkpass formātā) saglabāt savā ierīcē vai izdrukāt. Biļete abos formātos tiek automātiski nosūtīta arī uz klienta e-pasta adresi, kuru klients ir uzrādījis biļešu iegādes procesa laikā. Biļeti iespējams atrast arī savā lietotāja kontā e-veikalā, sadaļā „Mani pirkumi”, un izdrukāt/saglabāt to.

3.2. TICKETSHOP neuzņemas atbildību par kļūdām biļešu piegādē, ja tās notikušas tādēļ, ka klients ir norādījis neprecīzus datus.

3.3. Gadījumā, ja klients nav saņēmis nopirktās biļetes savā e-pastā 24h laikā no pirkuma brīža, klientam ir jāsazinās ar TICKETSHOP pa e-pastu [email protected].

4. TICKETSHOP tiesības un pienākumi

4.1. Viens klients vienā pirkuma reizē var iegādāties ne vairāk kā 8 biļetes uz vienu pasākumu. Organizatoram un TICKETSHOP ir tiesības konkrētam pasākumam noteikt arī citus biļešu iegādes apjoma ierobežojumus.

4.2. TICKETSHOP nepārbauda lietotāja personību, izņemot lietotājvārdu un paroli. Jebkura e-veikala lietotāja dati tiek aizsargāti un nav pieejami publiskai apskatei. Reģistrēšanās pirkuma veikšanai nav obligāta.

4.3. Ne TICKETSHOP, ne pasākuma organizators nepārbauda biļetes pircēja vai īpašnieka personas identitāti, nedz arī uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties nepareizu datu vai citu personu datu izmantošanas rezultātā.

4.4. TICKETSHOP nepārbauda vai konkrētajam lietotājam ir tiesības iegādāties biļetes ar atlaidi (piemēram, “Studenta atlaide”), atbilstoši konkrētā pasākuma organizatora noteikumiem. Biļetes ar atlaidi iegāde negarantē ieeju pasākumā. Ieejas tiesības pasākumā šādos gadījumos pārbauda pasākuma norises vietā.

4.5. E-veikala lietošanas noteikumu pārkāpšana dod TICKETSHOP tiesības bloķēt lietotāja pieeju e-veikalam un/vai anulēt jebkuru lietotāja biļešu pirkumu.

4.6. E-veikals var saturēt saites uz informāciju internetā. Tā kā TICKETSHOP nevar kontrolēt šīs vietnes un tur izvietoto informāciju, TICKETSHOP neuzņemas atbildību par informācijas patiesumu un atbilstību šajās vietās.

5. Lietotāja tiesības un pienākumi

5.1. E-veikala lietotājs apņemas netraucēt e-veikala darbību un neiejaukties tā tehniskajos risinājumos.

5.2. Jebkāda e-veikala darbības, datu vai dizaina pārraudzība, kopēšana, reproducēšana, lietošana un datu publicēšana jebkādos nolūkos ir aizliegta.

5.3. Jebkāda darbība, kas izsauc nesaprātīgi liela apjoma datu plūsmu uz e-veikala vai biļešu rezervācijas sistēmu, ir aizliegta.

5.4. Lietotājs veicot biļešu iegādi pārliecinās, ka pēc apmaksas ir faktiski saņēmis biļetes e-pastā vai lejuplādējamu failu veidā. Pretējā gadījumā nekavējoties informējot par to TICKETSHOP pa e-pastu [email protected].

5.5. E-veikala lietotājs piekrīt:

• ka ir vismaz 18 gadu vecs (7-18 gadus vecām personām ar ierobežotu atbildību ir nepieciešams pilngadīgas personas apstiprinājums, ka viņam ir dotas tiesības izmantot e-veikalu);

• ievērot visus e-veikala lietošanas noteikumus;

• uzņemties pilnu atbildību par darbībām, kas veiktas ar viņa lietotājvārdu un paroli;

• neizmantot biļešu apmaksai trešās personas maksājumu karti vai bankas piekļuves datus bez saskaņošanas ar to;

• ievērot biļešu lietošanas noteikumus, kas norādīti uz katras biļetes un pasākuma aprakstā un/vai citos īpašos paziņojumos e-veikala vidē.

5.6. Ievērot piesardzību veidojot biļešu kopijas (gan fiziskas, gan digitālas) savām uzglabāšanas/lietošanas vajadzībām. Pasākumā tiks ielaists tikai pirmais konkrētās biļetes uzrādītājs.

5.7. Iegādājoties biļešu apdrošināšanu, e-veikala lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēja Privātuma politiku, Apdrošināšanas produkta informācijas dokumentu, Pirmslīguma informāciju un Apdrošināšanas noteikumiem, un ka to saturs ir skaidrs un saprotams. Tāpat lietotājs piekrīt saņemt visu viņam paredzēto informāciju par biļešu apdrošināšanu Ticketshop tīmekļvietnē.

6. Pasūtījuma atcelšana/Darījuma summas atmaksa

6.1. 14.09.2016. MK noteikumu Nr. 255 "Par distances līgumu" punkts 22.12. nosaka: "(Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja) līgums noslēgts par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā", tāpēc lietotāja nopirktās biļetes netiek uzpirktas atpakaļ pēc pieprasījuma, izņemot gadījumus, kad organizators ir paziņojis citādāk.

6.2. Gadījumā, ja pasākums ir atcelts, pārcelts vai tā norises vieta ir mainīta (vairāk kā pilsētas ietvaros), par biļešu atpirkšanu ir atbildīgs pasākuma organizators. TICKETSHOP var uzņemties nodrošināt biļešu atpirkšanas procesu organizatora vārdā. COVID-19 pandēmijas laikā, sk. noteikumu punktu Nr. 8.

6.3. Biļetes atpirkšanas gadījumā klientam tiek atmaksāta tikai biļetes nominālā vērtība un pasākuma vietas maksa (ja tāda tika piemērota pie iegādes), izmantojot to pašu norēķinu veidu, kāds tika izmantots, iegādājoties biļeti. Biļetes apdrošināšanas prēmija (ja tāda pievienota konkrētajai biļetei) šādā gadījumā atmaksāta netiek.

6.4. TICKETSHOP neuzņemas atbildību par atceltajiem/pārceltajiem pasākumiem, to rīkošanu un reklāmu vai informāciju, kas saistīta ar pasākumu, tāpat kā par iespējamiem zaudējumiem vai kompensāciju izmaksu, kas varētu rasties pasākuma atcelšanas/pārcelšanas gadījumā.

7. Citi noteikumi

7.1. Visas sūdzības par pasākuma saturu, kvalitāti un reklāmu iesniedzamas pasākuma organizatoram.

7.2. Jebkuras nesaskaņas, kas var rasties, iepērkoties e-veikalā, tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikā valdošo likumdošanu.

7.3. TICKETSHOP ir tiesības šos lietošanas noteikumus mainīt jebkurā laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma. Gadījumā ja ir satura atšķirības šo noteikumu tulkojumos citās valodās, par galveno uzskatāma noteikumu Latviešu valodas versija.

7.4. Šie noteikumi ir pieejami TICKETSHOP e-veikalā, galvenajā lapā, sadaļā “Informācija”.

7.5. TICKETSHOP neapkalpo zvanus no klientiem, ja nav iespējams identificēt klienta izmantotā telefona numuru (numura slēpšana).

8. COVID-19 pandēmija, ārkārtas situācija Latvijas Republikā, u.c.

8.1. Latvijā izsludinātās ārkārtas situācijas laikā un periodā kad pandēmijas apstākļi tiek pārvaldīti ar īpašiem likumiem un likumu normas tiek mainītas katru nedēļu, var rasties situācija, kad kāds no likuma grozījumiem ir pretrunā ar TICKETSHOP e-veikala lietošanas noteikumiem. Tādā gadījumā LR likumam ir augstāks likumiskais spēks un ir primāri jāvadās pēc tā.

8.2. Pandēmijas laikā, atbilstoši likumdošanai, TICKETSHOP veic konkrētu pasākumu e-biļešu personalizāciju. TICKETSHOP nepārbauda personalizācijas datu pareizību. Klients uzņemas atbildību par katras iegādātās biļetes korektu personalizācijas datu norādīšanu, apzinoties, ka nekorektu datu norādīšanas gadījumā var tikt liegta iekļūšana konkrētajā pasākumā.